Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem
św. Wawrzyńca we Wrocisławicach

Renowacja zabytkowego kościoła p.w. św. Jadwigi w Dębicach

„Renowacja zabytkowego kościoła p.w. św. Jadwigi w Dębicach”

 

Zakończono prace związane z remontem zabytkowego kościoła p.w. św. Jadwigi w Dębicach

Parafia na remont kościoła uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach osi LEADER. Wysokość wsparcia wyniosła: 24 566,00 zł.

W ramach prac konserwatorskich wykonano renowacje dolnej partii murów zewnętrznych kościoła do wysokości 2,5 m. Stare zawilgocone tynki zostały usunięte, oczyszczone, następnie położono i pomalowano nowe tynki renowacyjne. Należy podkreślić, iż prace porządkowe, zbicie starych zawilgoconych tynków i ich oczyszczenie zostały wykonane przez mieszkańców, członków rady parafialnej i rady sołeckiej wsi Dębice.