Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem
św. Wawrzyńca we Wrocisławicach

Duszpasterze

Duszpasterze

od 1946 roku
ks. Piotr Sobkowicz - Administrator Parafii
 
od 1956 roku
ks. Stanisław Tarasiewicz - Proboszcz
 
od 1960 roku
ks. Zenon Ochel - Proboszcz
 
od 1965 do 1968 roku
ks. Michał Pękalski - Wikariusz
 
0d 1966 roku
ks. Witold Gliszczyński - Proboszcz
 
w roku 1968
ks. Marian Margasiński - wikariusz
 
od 1974 roku
ks. Tadeusz Kaliciak - Proboszcz
 
od 1997 roku
ks. Józef Meler - Proboszcz
 
od 2005 roku
ks. Waldemar Masłowski - Proboszcz  
 
od 2010 roku
ks. Janusz Głąba - Proboszcz
 
 
Księża pochodzący z tutejszej parafii:
 
ks. Stefan Bekalarz