Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem
św. Wawrzyńca we Wrocisławicach

SPOTKANIE EKUMENICZNE I KONCERT KOLĘD W BUKÓWKU

W niedzielę 23 stycznia br. o godzinie 16.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Bukówku będącym Dolnośląskim Sanktuarium Ekumenicznym odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przypadającego w dniach 18-25 stycznia. Tradycją stało się, iż do interkonfesyjnej świątyni w Bukówku przybywają wyznawcy kościoła prawosławnego, protestanckiego i rzymsko-katolickiego. Ks. mitrat Michał Szlaga – proboszcz parafii prawosławnej Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Malczycach, ks. prot. Jerzy Malisz – proboszcz parafii prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Zimnej Wodzie, ks. Tomasz Stawiak – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Ducha Świętego z Jawora oraz gospodarz Dolnośląskiego Sanktuarium Ekumenicznego w Bukówku ks. Janusz Głąba prowadzili nabożeństwo, które w swej treści wyrażało modlitwę o Jedność. Uroczystości w Bukówku uświetnili swoją obecnością starosta średzki - Sebastian Burdzy, wicestarosta -Mieczysław Kudryński, burmistrz Środy Śląskiej - Bogusław Krasucki oraz radni powiatu i gminy Środa Śląska. Byliśmy świadkami śpiewu w wykonaniu duchownych prawosławnych wraz z chórem, homilii wygłoszonej przez ewangelickiego duchownego oraz modlitwy wiernych czytanej przez wyznawców kościoła rzymsko-katolickiego.
Podczas nabożeństwa usłyszeliśmy także kolędy w wykonaniu dzieci z parafii Świętego Ducha w Jaworze oraz chóru parafialnego z Malczyc. Na zakończenie nabożeństwa, ks. Michał Szlaga-proboszcz prawosławnej parafii Zwiastowania NMP w Malczycach przekazał Sanktuarium Ekumenicznemu w Bukówku dwie ikony. Dalszy ciąg koncertu kolęd nastąpił po przejściu do świetlicy wiejskiej gdzie w trakcie poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bukówka zgromadzeni tłumnie mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście obejrzeli Jasełka w wykonaniu dzieci z Bukówka. Było także wspólne kolędowanie przy akompaniamencie kapeli ludowej „Dolnoślązacy”. Obecność tak wielu zainteresowanych osób świadczy o potrzebie takich spotkań. Ich 10-letnia tradycja sprawia, iż znalazły one na stałe miejsce w kalendarium wsi.
 
Organizatorami nabożeństwa oraz koncertu kolęd byli: ksiądz proboszcz Janusz Głąba wraz z Radą Parafialną, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna
 
więcej: