Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem
św. Wawrzyńca we Wrocisławicach

p.w. św. Wawrzyńca (Wrocisławice, kościół parafialny)

p.w. św. Wawrzyńca (Wrocisławice, kościół parafialny)

odpust 10 sierpnia

„Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca istniał już w średniowieczu. Obecny kościół barokowy został prawdopodobnie wzniesiony w 1615 roku i przebudowany w drugiej połowie XIX w. W latach 1960-61 przeprowadzono remont wieży, odmalowano wnętrze oraz wykonano konserwację zabytkowego ołtarza i ambony. Kościół jest nie konsekrowany. Z pięknych obrazów jest po prawej stronie obraz św. Mikołaja, a po lewej Matko Bożej z Dzieciątkiem. Patronuje nam także w świątyni św. Jan Nepomucen (figura) i św. Maksymilian Maria Kolbe. U wejścia do zakrystii spogląda na nas Jezus z obrazu Serca Jego.”
 
(z Kroniki Parafialnej)
 
Kościół jest jednonawowy, z wieżą od zachodu. Murowany z kamienia, tynkowany, wieża powyżej nawy drewniana, szalowana z przybudowaną od południa kruchtą. Dach dwuspadowy, na wieży czterospadowy, stromy pobity blachą. Gzyms wieńczący, okna zamknięte półkoliście. Wejście do kruchty przez piaskowcowy gotycki portal z XIV w. Ołtarz główny barokowy z drewna polichromowanego z obrazem olejnym na płótnie św. Wawrzyńca i rzeźbami dwu świętych z początku XVIII w. Również barokowe z XVIII w.: fragment ołtarza bocznego, ambona, chór muzyczny, prospekt organowy, balaski, konfesjonał oraz marmurowa chrzcielnica. Obrazy olejne na płótnie: św. Mikołaj (barok z XVIII w.), Madonna z Dzieciątkiem Dzieciątkiem i stacje Drogi Krzyżowej z pocz. XIX w. Rzeźba św. Jana Nepomucena drewniana polichromowana z XVIII w. Epitafium Krzysztofa Landskrona z piaskowca, płaskorzeźbione renesansowe z ok. 1575r. Drugie epitafium nieczytelne również piaskowcowe z tegoż okresu.