Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem
św. Wawrzyńca we Wrocisławicach

10. rocznica otwarcia i poświecenia Dolnośląskiego sanktuarium Ekumenicznego

10. rocznica otwarcia i poświecenia Dolnośląskiego sanktuarium Ekumenicznego

16 grudnia 2000 - 19 grudnia 2010
 
W 10 rocznicę otwarcia i poświęcenia Dolnośląskiego Sanktuarium Ekumenicznego w Bukówku koło Środy Śląskiej odbyły się uroczystości jubileuszowe, którym przewodniczył Metropolita Wrocławski-senior ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz.
 
Przybyli przedstawiciele kościołów: ewangelicko-augsburskiego: biskup Diecezji Wrocławskiej- ks. bp Ryszard Bogusz, ks. Axel Luther z Berlina, ks. Marcin Orawski  Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu, ks. Tomasz Stawiak, proboszcz  Parafii Ducha Świętego w Jaworze. Przedstawiciele Kościoła Prawosławnego: ks. mitrat Michał Szlaga Proboszcz parafii Zwiastowania NMP w Malczycach, ks. prot. Jerzy Malisz Proboszcz Parafii Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie.
 
Na uroczystości przybyli przedstawiciele wspólnot zakonnych: Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z Wrocławia - Żernik
 
Wspólnie z mieszkańcami Bukówka wydarzenie przeżywali: wicestarosta powiatu średzkiego - Mieczysław Kudryński oraz przewodniczący Rady Powiatu - Witold Rutkowski. Przedstawiciele władz Gminy Środa Śląska: Burmistrz Bogusław Krasucki, Zbigniew Sozański Przewodniczący Rady Miasta i Gminy, Artur Bogucki i Wiesław Hamkało Wiceprzewodniczący  Rady Miasta i Gminy. Na uroczystość przybył także ks. Kanonik Józef Meler który 10 lat temu był inicjatorem odbudowy Kościoła.
 
Solidarność i aktywność mieszkańców liczącego niewiele ponad 200 mieszkańców-Bukówka sprawiły, że zrujnowany i skazany na likwidację zabytkowy obiekt sakralny ocalał i nadal służy wyznawcom różnych religii.
 
Podczas uroczystości, Marianna Galas-Kronikarka i autorka publikacji "BUKÓWEK-moja mała ojczyzna", przewodnicząca Społecznego Komitetu Odbudowy Kościoła została uhonorowana przez Kardynała Gulbinowicza srebrnym Pierścieniem Milenijnym Archidiecezji Wrocławskiej.
 
Kardynał Henryk Gulbinowicz i wszyscy przedstawiciele Kościołów podzieli się opłatkiem ze zgromadzonymi.
 
Na zakończenie wspólna wieczerza mieszkańców z gospodarzem centrum ekumenicznego w Bukówku- Ks. Januszem Głąbą, będącym jednocześnie proboszczem parafii p.w. św. Wawrzyńca we Wrocisławicach.
 
Na początku Uroczystości p. Marianna Galas wygłosiła Referat przedstawiający historię świątyni.
 
Eminencjo, Czcigodny Księże Kardynale Henryku, Ekscelencjo, Biskupie Ryszardzie - pasterzu Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego (wraz ze swoimi gośćmi, pastorami), Księża średzkiego dekanatu, drodzy naszemu sercu księża Józefie i Januszu, Panie Starosto, Burmistrzu i członkowie samorządów średzkich, zaproszeni goście i wierni wsi Bukówek.
 
Czuje się zaszczycona a zarazem szczęśliwa, że jako kronikarka wsi i przedstawicielka Rady Parafialnej mogę w dniu Jubileuszu 10-lecia odbudowy kościoła Św. Trójcy przedstawić krótką historię jego odbudowy i przypomnieć świętowanie dnia poświęcenia 16 grudnia 2000 Roku Milenijnego. Odbudowa tego kościoła dla naszej społeczności stała się trwałym pomnikiem dla potomnych i cieszymy się, że jesteśmy gospodarzami dwóch kościołów, w tym Dolnośląskiego Sanktuarium Ekumenicznego i tworzymy ich dalszą historię. „Żyje ten naród, który ma własną historię" i takie motto zawarłam na pierwszej stronie pisanej kroniki. Jesteśmy szczęśliwi jako mieszkańcy Bukówka, że znamy historię tej wsi od daty założenia aż po dzień dzisiejszy.
 
Jesteśmy też wdzięczni Georgowi Zapke, pierwszemu kronikarzowi, że dokumentował dzieje naszej wsi a potem na łamach niemieckiego „Rolanda" opisał je w kilku artykułach, które dzięki Panu Heinzowi Eckertowi i Panu dr Albrechtowi Wallisowi dotarły do mnie. Mamy piękną historie dziejów naszej wsi, bo znamy datę założenia, założyciela, akt lokacyjny i ludzi, którzy w tamtych latach tę historie tworzyli. Bukówek został założony 23 czerwca 1282r. w wigilię Jana Chrzciciela. Jej założycielem był Bolko I, Książe świdnicko -jaworski, który już w akcie lokacyjnym zapisał dla mającego powstać kościoła, 2 łany ziemi. Z dokumentu, który posiadamy wiemy, ze w 1324 r. Bukówek odnotowany jest jako Buchwald i tę nazwę zachował do 1945 r.
 
Bukówek powstał na obrzeżach lasu bukowego a pierwszy kościół drewniany był pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Z powodu dużego zawilgocenia został rozebrany. Kolejny kościół to obecny do dziś pod wezwaniem św. Jerzego. Został wybudowany na skraju wsi, na usypanej z piasku 1,5 m górce i należał do katolików. Dzieje tego kościoła były bardzo burzliwe, bo wybudowany 1552 r., krótko należał do katolików. Szerząca się nauka Lutra spowodowała, że większość mieszkańców została ewangelikami i im kościół przekazano. Komisja Redukcyjna 16 stycznia 1654 r. odebrała kościół ewangelikom, jednak mała ilość katolików i brak remontu spowodowały jego niszczenie. Ewangelicy przynależeli do kościoła w Kwietnie a potem w Dębicy. Zabiegali, aby odzyskać kościół św. Jerzego ale Kuria Biskupia odmówiła. Odmówiła również gminie Bukówek, która chciała wykupić ruiny.
 
W 1868 r. postanowiono wybudować kościół w środku wsi na darowanej działce, gdzie usytuowano także cmentarz. Za kwotę 3950 Marek pochodzących z różnych źródeł, mistrz murarski Kuppich 26 sierpnia 1868 r. rozpoczął budowę a w lipcu 1870 r. ukończono.
 
Dzieje kościoła św. Jerzego i budowa kościoła ewangelickiego są bardzo obszernie opisane w kronice oraz w książce mojego autorstwa „Bukówek - moja mała ojczyzna". Są też tłumaczenia w języku polskim. Wykorzystaliśmy wiedzę z dokumentów znajdujących się w kuli na wieży dotyczących budowy oraz infrastruktury wsi. Po wykonaniu kilku kopii i po uzupełnieniu danych o losie powojennym kościoła dokumenty wróciły do kuli.
 
W czasie II wojny światowej kościół przetrwał w nienaruszonym stanie i służył jeszcze do 4 czerwca 1946 r. ewangelickim rodzinom, które nie wyjechały. Przybyli do Bukówka Dobropolanie z Kresów i przesiedleńcy z województw centralnych, tu się modlili, zawierali śluby, chrzcili dzieci, bo kościół św.  Jerzego był nieczynny.
 
Z chwilą przejęcia kościoła przez Skarb Państwa miała tu być sala sportowa dla nowopowstałej szkoły. Zamiaru tego nie zrealizowano, ale za to w 1960 r. decyzją powiatowej władzy, zadysponowano majątkiem kościoła. Usunięto zegar z wieży, dzwony, ołtarz z obrazem św. Marty błogosławionej przez Chrystusa, chrzcielnice, część ławek, a drugą część wraz z amboną przekazano do kościoła św. Jerzego.
 
Rozpoczęła się powolna, ale skuteczna dewastacja i trwała do 1997 r. Podobny los spotkał cmentarz ewangelicki. Przepiękne marmurowe nagrobki, rozkradziono nocą bez wiedzy mieszkańców a pozostałe wywieziono do piaskowni bo tu miał powstać park wiejski. Mieszkańcy mając swój kościół nie widzieli potrzeby remontu kościoła ewangelickiego i nie było na ten cel pieniędzy.
 
Będąc radną gminy w kadencji 1994-98 uznałam za swój obowiązek zainteresować szersze gremium sprawą niszczejącego zabytku. Zaproponowałam władzom gminy pomoc w odbudowie z przeznaczeniem na dom przedpogrzebowy. Była akceptacja i zapewnienie o pomocy finansowej. Opatrzność Boża czuwała i zdobyty dzięki polskiej ambasadzie w Kolonii adres do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie przyniósł nadzieje na zdobycie dotacji. Aktywna w tym czasie Rada Sołecka, pod przewodnictwem Mieczysława Kydryńskiego, rozeznała bardzo szybko czy mieszkańcy są za odbudową kościoła i czy są gotowi wpłacać zadeklarowane kwoty na odbudowę.
 
Dobra wola była z każdej strony. Powołany został na zebraniu wiejskim 15-osobowy Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła, który położył ogromne zasługi w staraniach o fundatorów i o różne państwowe i kościelne dotacje.
 
Jaka była droga naszych starań to w szczegółach mówią zapisy w kronikach i książce. Na naszej drodze spotkaliśmy tak wielu życzliwych i dobrych ludzi, którzy darowali materiały budowlane, robili nieodpłatnie projekty, sprawowali nadzór itd.
 
Lista fundatorów liczy ponad 50 darczyńców w tym firmy. Ogromne zasługi w odbudowie świątyni położył ks. kan. Józef Meler, który został powołany na proboszcza 27.06.1997 r.
 
Przyznanie przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej dotacji w dniu 3.10.1997 r. w kwocie 89 tys. zł. pozwoliło na rozpoczęcie prac.
 
Wybrana firma budowlana Józefa Paczki z Nowego Targu w liczbie 14 górali wykonała przepięknie cały dach -jak widać. Cała wieś włączyła się dając wyżywienie i zakwaterowanie pracownikom. Z dotacji, które przyznał kard. Gulbinowicz druga firma Mieczysława Glury wykonała tynki i wszystkie roboty wykończeniowe.
 
Prezbiterium odtworzyły ze zdjęć Małgorzata Bogucka i Renata Mazur przy współudziale Zbigniewa Wyrwisza. Trudno sobie wyobrazić jak wielkie było zaangażowanie mieszkańców w porządkowanie terenu i wewnątrz kościoła.
 
Jaka wielka ulga, zdążyliśmy! 16 grudnia 2000 r. wielkie święto dla Bukówka. Każdy dzień i każda osoba pracująca dla  kościoła z imienia i nazwiska została wpisana do kroniki. To ich cegiełka i dar serca włożony w dzieło odbudowy świątyni. Dzień 16 grudnia 2000 r. zapisał się  dla Bukówka w sposób wyjątkowy. Gościliśmy:
 
- Biskupa Wrocławskiego Jego Eminencję Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza
 
- Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Edwarda Janiaka
 
- Ks. Arcybiskupa Prawosławnego Jeremiasza Achimiuka
 
- Jego Ekscelencję Biskupa Jana Szarka z Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP
 
- Jego Ekscelencję Biskupa Ryszarda Bogusza z diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 
- Jego Ekscelencje Ks. Wiesława Skołuckiego
 
Wszyscy w sposób szczególny witani byli przez proboszcza ks. kan. Józefa Melera. Z władz rządowych i samorządowych byli:
 
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Ujazdowski;
 
- Minister Maciej Musiał - szef Kancelarii Premiera;
 
- Wojewoda Dolnośląski Witold Krochmal;
 
- Marszałek Sejmiku Dolnośląskiego Jan Waszkiewicz
 
- Wojewódzki Konserwator Zabytków Andrzej Kubik
 
- Starosta Powiatu Średzkiego Czesław Osiecki
 
- Burmistrz Zbigniew Berezowski
 
- przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wawrzyński z radnymi
 
- kapłani z dekanatu Malczyce i Środa Śl. na czele z dziekanami
 
- siostry zakonne ze Środy Śl. i Sobótki
 
- goście z Niemiec
 
- Mieszkańcy
 
- Fundatorzy i firmy wykonujące: Józefa Paczki i Mieczysława Glury
 
Kwiatami witali gości Marianna Galas i Mieczysław Kydryński oraz dzieci w strojach ludowych.
 
Proboszcz wszystkim podziękował za wkład pracy i poprosił o poświęcenie kościoła kard. Gulbinowicza.
 
Wszyscy dostojnicy kościelni, rządowi i samorządowi zabierali głos. Kościół poświęcili Kardynał Gulbinowicz, Biskup Szarek, Arcybiskup Jeremiasz i Biskup Skołucki.
 
W imieniu mieszkańców dziękowali gościom M. Galas i M. Kydryński oraz proboszcz Meler. Po zakończeniu mszy wszyscy uczestnicy zebrali się w świetlicy na wspólnym poczęstunku i opłatku. Śpiewała kapela Dolnoślązacy.
 
Cieszyliśmy się wspólnym sukcesem. Kościół żyje odwiedzany przez delegacje niemieckie, wycieczki. Zawierane są śluby w tym mieszane, są msze pogrzebowe i koncerty.
 
Dziękujemy Księdzu Kardynałowi za wszystko a szczególnie za siedem wizyt w naszym Bukówku.
 
Drodzy Goście świętujący z nami jubileusz dziękujemy za obecność i modlitwę, a wszystkim, którzy uczestniczyli w dziele odbudowy świątyni w imieniu Rady Parafialnej dziękujemy.
 
Dziękujemy mieszkańcom wsi. Ks. kan. Józefowi Melerowi, Komitetowi Odbudowy Kościoła, Fundatorom i wszystkim, którzy 16 grudnia 2000 r. poświęcili kościół na chwałę Bożą.
 
 
więcej: