Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem
św. Wawrzyńca we Wrocisławicach

p.w. Świętej Trójcy (Bukówek, kościół wielowyznaniowy) Dolnośląskie Sanktuarium Ekumeniczne

p.w. Świętej Trójcy (Bukówek, kościół wielowyznaniowy) Dolnośląskie Sanktuarium Ekumeniczne

odpust w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

„Po II wojnie światowej kościół ewangelicki przekazano na własność Skarbu Państwa. Brak gospodarza powodował, że kościół uległ dewastacji. Wewnętrzne wyposażenie zostało rozdzielone na różne parafie. Było nawet polecenie rozebrania powyższej świątyni, a później zamiany na halę sportową jednak plany Opatrzności Bożej były inne. Społeczność Bukówka postanowiła odbudować kościół poewangelicki z przeznaczeniem na dom przedpogrzebowy. Dzięki ludziom dobrego serca i wielu fundatorom, kościół został w dwa lata odbudowany i poświęcony 16 grudnia 2000 roku przez Jego Eminencję Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza w obecności biskupów kościoła prawosławnego, protestanckiego i polsko-katolickiego jako świątynia interkonfesyjna (wielowyznaniowa) pod wezwaniem Świętej Trójcy.”
 
(z Kroniki Wsi Bukówek)
 
Neogotycki kościół poewangelicki z II połowy XIX w., murowany, tynkowany, jednonawowy, z pięciobocznym prezbiterium, z wieżą od południa kwadratową, przechodzącą w ostatniej kondygnacji w ośmiobok, nakrytą dachem obitym miedzią w formie ośmiobocznego ostrosłupa, zwieńczoną sterczyną z kulą. Szczyty nawy uskokowe, portal wejściowy i okna ostrołukowe. Dach nawy dwuspadowy, prezbiterium pięciospadowy, kryte dachówką. Wnętrze odremontowane, w prezbiterium stoi krzyż z Wizerunkiem Chrystusa.