Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem
św. Wawrzyńca we Wrocisławicach

Ślub

  1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 3 miesiące, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
  2. Dowody Osobiste
  3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.
  4. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych.
  5. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
  6. Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. "Licencją", tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.
Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego. (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).