Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem
św. Wawrzyńca we Wrocisławicach

Braterska modlitwa

Ponad 100 osób uczestniczyło w modlitwie ekumenicznej w Dolnośląskim Sanktuarium Ekumenicznym w Bukówku.

Katolicy i protestanci uczestniczyli w nabożeństwie, które odbyło się z inicjatywy proboszcza parafii we Wrocisławicach, ks. Janusz Głąby. – Takie spotkania w Bukówku odbywają się od 2000 r. Wtedy kard. Henryk Gulbinowicz powołał do istnienia Dolnośląskie Sanktuarium Ekumeniczne, a my staramy się realizować zamysł budowania jedności wśród chrześcijan różnych wyznań. W tej okolicy mieszkają zarówno katolicy, protestanci jak i prawosławni – mówi. Ksiądz proboszcz zaznacza, że cieszy go zaangażowanie mieszkańców okolicznych wiosek w przygotowanie wspólnej modlitwy oraz zrozumienie z jakim spotyka się idea ekumenizmu.

W uroczystości z różnych powodów nie mogli uczestniczyć przedstawiciele kościoła prawosławnego, choć jak zaznaczył w homilii ks. Jerzy Gansel, proboszcz kościoła ewangelicko-augsburskiego w Legnicy, modlitwą i pamięcią zostali objęci wszyscy chrześcijanie.

– Podążanie ku wolności, to podążanie za Chrystusem od Betlejem, aż po Krzyż. To wpatrywanie się w Jego dzieło, które każdemu człowiekowi przynosi wolność od grzechu – tłumaczył duchowny protestancki. Przypomniał, że nasza droga do wolności jest łatwiejsza wtedy, gdy weźmiemy przykład z Jezusa i w drugim człowieku dostrzeżemy brata zarówno na płaszczyźnie ekumenicznej jak i w codziennym życiu.

Bardzo aktywnie w przygotowanie modlitwy zaangażowali się mieszkańcy parafii we Wrocisławicach, do której należy również Bukówek. Tuż po uroczystościach w kościele św. Trójcy, odbyła się druga część świętowania w świetlicy wiejskiej. Podczas poczęstunku przygotowanego przez mieszkańców Bukówka, z koncertem kolęd oraz w repertuarze Violetty Villas zaprezentował się Paweł Wenderski, laureat „Szansy na Sukces” z zespołem.